Νέα έργα στο αεροδρόμιο Χανίων

erga-aerodromio

Στη δημοσιότητα έδωσε πριν λίγο η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το κείμενο της
μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κρατικός Αερολιμένας Χανίων, «Δασκαλογιάννης», καθώς υπερψηφίστηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία πρόεδρος, είναι ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Νικόλαος Καλογερής.
Η απόφαση, με αριθμό 1/2014, στάλθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την τελική έγκριση.
Στην απόφαση, περιγράφεται αναλυτικά, το σύνολο των εγκαταστάσεων της επέκτασης του Αεροδρομίου, ο περιβάλλοντας χώρος, ο Πύργος Ελέγχου, καθώς και οι παρατηρήσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στην μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
Στις 23-3-2011 με την με αρ. πρωτ. οικ. 197516 ΚΥΑ τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ με την προσθήκη των κάτωθι έργων (τα οποία υλοποιούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο):
•Εκατέρωθεν επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού συμπεριλαμβανομένης της αναδιαρρύθμισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων αυτού, έτσι ώστε η τελική συνολική επιφάνεια του κτιρίου να ανέρχεται σε περίπου 31.450 τμ., σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1730 τμ., ισόγειο συνολικής επιφάνειας 16.200 τμ., Ά όροφος συνολικής επιφάνειας 13.300 τμ. και δώμα συνολικής επιφάνειας 220 τμ.) καθώς και διάστρωση επιφάνειας 26.100 τ.μ. νέου περιβάλλοντα χώρου του αεροσταθμού και αναδιαρρύθμιση 21.600 τμ. υφιστάμενου περιβάλλοντα χώρου.
•Κατασκευή νέου κτιρίου πύργου ελέγχου αεροσκαφών συνολικής επιφάνειας 2000 τμ σε έξι επίπεδα και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 1400 τμ , όπου προβλέπονται 23 θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων.
•Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου (πυροσβεστικού σταθμού) συνολικής επιφάνειας 2600 τμ. (σε δύο επίπεδα) και διαμόρφωση αντίστοιχου περιβάλλοντα χώρου 7050 τμ.
•Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων συνολικής επιφάνειας 485 τμ.
•Νέος χώρος εφοδίων εδάφους.
•Πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου.
Τα νέα προτεινόμενα έργα τα οποία περιγράφονται στην από Απρίλιος 2013 ΜΠΕ που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών «ΣΣΕ Σύμβουλοι συγκοινωνιακών έργων & περιβάλλοντος ΑΕ» είναι τα ακόλουθα:
•Απαλλοτρίωση έκτασης επιφάνειας 250 περίπου στρεμμάτων, κατ’ επέκταση του υπάρχοντος δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών. Στην ανωτέρω έκταση προβλέπεται να επεκταθεί το υπάρχον δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών και να χωροθετηθούν λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες του αερολιμένα (επέκταση αμαξοστασίου, υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, κατασκευή εσωτερικού περιφερειακού δρόμου κτλ.).
•Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 72 στρέμματα, προκειμένου να δημιουργηθούν έξι νέες θέσεις στάθμευσης μεγάλου τύπου α/φ αεροσκαφών, έτσι ώστε η τελική χωρητικότητα του δαπέδου να είναι 14 θέσεις στάθμευσης α/φ. Επιπλέον θα κατασκευαστούν τρεις νέοι συνδετήριοι τροχόδρομοι, θα διαμορφωθούν οι απαιτούμενες ζώνες ασφαλείας, θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα υδραυλικά, τεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και θα κατασκευαστεί εσωτερικός περιφερειακός δρόμος.
•Η επέκταση του αμαξοστασίου (επιπλέον 1400 τμ. για συνολική επιφάνεια 4000 τμ).
•Επέκταση του πάρκου καυσίμων.
•Ανάπτυξη υπόστεγου συντήρησης ελαφρών α/φ και δραστηριοτήτων γενικής αεροπλοϊας στην περιοχή του παλαιού αεροσταθμού.
•Εμπορευματικός σταθμός.
•Αερολέσχες.
•Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αεροπλοϊας & ελαφρών α/φ.
•Κτίριο συντονισμού διαχείρισης εφοδιασμού τροφίμων.
•Υπόστεγα συντήρησης ελαφρών α/φ.
•Κτίριο συντονισμού φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
•Συνεργεία α/φ, κ.α.

Πηγή: http://www.haniotika-nea.gr